SaigonFilms Radio Broadcast
  

Lần Ɖầu Em Ɖến

Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam
Phổ nhạc Hoàng Gia Thành