Hoàng Hoa
Editor in Chief


Thanh Trần
Web Developer and Marketing
Email contact: viettrade_net@yahoo.com
Kính gởi: V/v Tăng thêm người điều hành LSSJ Guide Book

Kính thưa quý thân hữu:


Web Site LSSJ Guide Book (LSSJGB) không đơn giản là một quyển sách Directory, hay một tấm bản đồ giấy về LSSJ bởi vì từ một nơi xa qua Internet người ta có thể tìm kiếm trên Web Site này những điểm đến, nhà hàng, chợ supermarkets, hay các văn phòng dịch vụ. Vì thế, LSSJGB trở thành một công cụ giúp gia tăng sự phát triển hợp tác thương mại và du lịch và dĩ nhiên LSSJGB giúp LSSJ trở thành một trung tâm kinh tế trọng yếu của TP San Jose.

Vì lý do đó, thêm người điều hành là điều cần thiết, nhất là trong lãnh vực software development và marketing tăng thêm thẩm mỹ cho Web Site LSSJGB.

Chúng tôi xin được giới thiệu người bạn trẻ Trần Thiện Thanh sẽ chia sớt chúng ta ít thời gian của anh ấy nhằm developing và marketing Web Site LSSJGB. Sinh ra trong gia đình đạo đức và yêu chuộng giáo dục, anh đã sớm theo cha anh là một HO sang Mỹ từ thơ ấu và đã hoàn tất nền giáo dục khoa học kỹ thuật tại đây. Hiện nay anh đang làm việc tại thành phố Redwood City, Ca. Anh viết và nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Đặt trọng tâm vào việc khai triển mạng lưới Internet LSSJGB chính là giúp các cơ sở thương mại tại LSSJ xích lại gần nhau hơn, chia xẻ nhau sự tin cậy và vì thế cùng phát triển đồng bộ tạo nên sự phồn thịnh và giàu có cho cá nhân, cộng đồng và thành phố San Jose nói chung.

Trân trọng thông báo quý thân hữu được tường,


Hoàng Hoa,

Founder of LSSJGB
Oct. 21, 2017
Lưu trữ trên LSSJGB/About Us