WELCOME to
LITTLE SAIGON SAN JOSE
INITIATIVES AND DEVELOPMENT


(DỰ ÁN PHÁT TRIỄN LITTLE SAIGON SAN JOSE, CA)

LSSJID Archives

Ðêm Nhạc Hội Kính Mừng Phật Ðản – PL2563 - Tỏa Ánh Từ Quang

The Cultural Musical Evening Commemorating The Musician Truc Phuong (1933-1995)

Truc Phuong's Biography and Career

A Report to San jose City about the Monument being vandalized

A Letter to US Embassador to Vietnam, Mr. Daniel Kritenbrink

Video of the Vietnamese Community to protest the appearance of Dam Vinh Hung in MIlpitas

The Vietnamese Anti-Communist Refugees' Demonstration to Protest the Presence of the SRV Official Dam Vinh Hung in Milpitas on Dec. 02, 2018

A Letter to the Community, the Candidates of Milpitas City Mayor and Council

A Letter to Milpitas City Clerk Mary Lavelle, and all Candidates for Milpitas City Election Nov. 06, 2018

A Letter to Mayor of Milpitas City Rich Tran (pdf) about Dam Vinh Hung Show Dec 02, 2018

The Milpitas City on March 5th, 2013 Approves the Resolution No 8236 to Limit the Visits of the Socialist Republic of Vietnam's officials.
Agenda, Minutes, VideoA Letter to the public, pdf
Little Saigon on Google(TM) Map

Little Saigon San Jose Initiatives and Development founded by Hoang Hoa. More Info
Little Saigon San Jose Monument Vandalized. Photographed both sides
Bia Da LSSJ Vandalized 2
Bia Da LSSJ Vandalized 1
Kính:
Nhận được tin Anh Lȇ Văn Tống, tức “Ó Ðen” Lý Tống, đã qua đời ngày 5 tháng 4, 2019 tại San Diego, Nam California vì bệnh, hưởng thọ 74 tuổi. Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình quyến thuộc Anh và cầu nguyện linh hồn Anh sớm siȇu thoát về nơi cỏi Phúc.
Hoàng Hoa
Founder of Little Saigon San Jose Initiatives and Developments (LSSJID)
Editor in Chief of SaigonFilms.com www.saigonfilms.com
Little Saigon San Jose, California
Ngày 7 tháng 4, 2019
Chiều Nhạc Tưởng Niệm Trúc Phương 08/30/2019