Chung quanh vấn đề bãi nhiệm

Nghị viên Madison Nguyễn tại Thành phố San Jose

 

Nhằm mục đích giúp quý đồng hương ở xa hoặc không nắm rõ tình hình tại thành phố San Jose, thủ phủ chính trị của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ; đặc biệt nhất về việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn mà một số đồng hưƠng ở xa không am tường, hoặc chỉ có cái nhìn không đầy đủ dẫn đến các nhận định không chính xác về hiện tình cuộc đấu tranh đòi hỏi Dân chủ cho thành phố San Jose và việc đng hương Việt nam tại San Jose; đặc biệt khu vực 7, quyết tâm bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn là một người thiếu đạo đức, thiếu nhân phẩm, tham quyền cố vị, gây biết bao khổ s và hao tốn tiền bạc và thì gi và thậm chí khiến đng hương ngày đêm dầm mưa giãi nắng giữa khuya lạnh lẽo của mùa đông, gây chia rẽ cho cộng đng, chà đạp lên nguyện vọng của chính các cử tri của đồng hương Việt nam đã bầu cô ta lên làm nghị viên của thành phố.

Thiết nghĩ cuộc trao đổi giữa Anh Lê Lộc và Ông Đỗ Hùng có thể giúp sáng tỏ hơn các vấn đề mà quý vị quan tâm về hiện tình đấu tranh chính trị của cộng đng Việt Nam Bắc Cali hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Kính chuyễn buổi nói chuyện giữa Anh Lê Lộc thành viên trong Ủy  Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn và Ông Đỗ Hùng Người phát ngôn của Phong Trào Đòi Dân Chủ cho Thành Phố San Jose lúc 21:00 đêm ngày 11 tháng 2, 2009 trên Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali băng tần 1500 AM.

Xin đưc cám ơn Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali cho phép SaigonFilms chuyễn buổi phát thanh này trên hệ thống Internet đến các đng hưƠng khắp nơi.

 

Xin click vào ► để nghe lại buổi phát thanh này.

Click ▌▌để ngưng tại chỗ. Click █ để stop và tr về đầu buổi phát thanh